Podręczniki

Aktualności

            

 

Wakacje wreszcie nadeszły!

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

W dniu 24 czerwca o godzinie 8,30 odbędzie się uroczysty apel i wręczenie świadectw

"Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielką siłą

Za chwilę wszyscy w marzeniach się rozpłyną

Ostatnie gesty i słowa pożegnania

Kilka uśmiechów i kilka łez”

 

                                                                                        Zbigniew Stebelski

                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

Rekrutacja w Powiecie Żagańskim ...

 

Rekrutacja w Powiecie Żagańskim do szkół ponadpostawowych 

plik do pobrania po kliknięciu w link

Przez zabawę do pomocy ...

 

W dniu 14 czerwca drużyny szkolnych kół PCK z terenu miasta Żagania, spotkały się w Szkole Podstawowej nr 2 na pikniku pierwszej pomocy.  Celem spotkania była również integracja dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół średnich z uczniami z Ukrainy. Uczestnicy oprócz zabawy na świeżym powietrzu musieli wykonać przygotowane dla nich zadania np. opatrzenie osoby poszkodowanej i powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych.

Mimo drobnych barier językowych wszystkich poszkodowanych udało się uratować.

Drużyny były wspierane przez strażaków z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. 

UCZENNICE KLAS POLICYJNYCH TRENUJĄ NA STRZELNICY SPORTOWEJ

 

Od kwietnia tego roku uczennice kl. I LP i kl. II LP systematycznie trenują strzelectwo sportowe na profesjonalnej strzelnicy LOK w Żarach. Dzięki wsparciu naszej szkoły, uczennice  nawet dwa razy w tygodniu mogą podnosić swoje umiejętności strzeleckie pod okiem instruktorów. Treningi strzeleckie są doskonałym sposobem przygotowania uczniów do  turniejów wiedzy i umiejętności klas policyjnych, które organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 

Można jeszcze zapisać się na zajęcia strzeleckie do LOK w Żarach i rozpocząć treningi od nowego roku szkolnego. Zapisy prowadzi nauczyciel edukacji policyjnej. 

S. Woroniec

Światowy Dzień Krwiodawcy 2022 ...

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. 

Dzień ten jest dobrą okazją do:

      podniesienia globalnej świadomości potrzeby zapewnienia bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych do transfuzji;

      podkreślenia kluczowego wkładu dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi w krajowe systemy opieki zdrowotnej;

      wsparcia publicznej służby krwi, organizacji zrzeszających dawców krwi oraz innych organizacji pozarządowych propagujących honorowe krwiodawstwo.

W ramach obchodów tego dnia w naszej szkole zaprezentowano wystawę prac uczniów technikum reklamy promującą honorowe krwiodawstwo.

Pamiętajmy krew i produkty krwiopochodne są niezbędnymi zasobami dla:

    • skutecznego leczenia kobiet cierpiących na krwawienia związane z ciążą i porodem;

    • dzieci cierpiących na ciężką anemię;

    • pacjentów z chorobami krwi i szpiku kostnego,

    • pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami hemoglobiny i stanami niedoboru odporności;

    • ofiar nagłych wypadków i katastrof;

    • a także pacjentów poddawanych zaawansowanym zabiegom medycznym i chirurgicznym.

Wakacje

 

Szanowni Państwo,

Powiat Żagański we współpracy z miastem Żagań organizuje rozpoczęcie wakacji w dniach 24.06- 26.06.

Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy

 

Uczeń kl. 3 GR Mateusz Sielski zdobył wyróżnienie w półfinale XXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Energia drzemiąca w skałach". Konkurs został  zorganizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny pod patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska .

 

Gratulujemy!

Renata Marcinkowska

Uprawnienia spawacza ...

Uczniowie klas technikum i branżowej szkoły I stopnia w ZSTiL w Żaganiu zdobywają dodatkowe uprawienia. W tym roku szkolnym 21 uczniów zdobyło Książki Spawacza po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu spawacza.  Nowe uprawienia zostały nadane przez sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Uczniowie ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi – proces spawania 141. Takie uprawnienia otwierają naszym uczniom nowe możliwości na rynku pracy. Zawód spawacza jest jednym z najbardziej poszukiwanych zarówno w naszym województwie, jak i całym kraju, a także za granicą. Popyt na spawaczy jest cały czas bardzo duży, dlatego inwestycja w kurs spawania jest rozsądną inwestycją w przyszłość.

 

   Zbigniew Stebelski

      Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

Współpraca z WMIiE Uniwersytetu Zielonogórskiego ...

W dniu 8.06.2022 uczniowie klas pierwszych i trzecich ZSTiL wzięli udział w wykładach prowadzonych na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pani dr Ewa Synówka przedstawiła ofertę edukacyjną wydziału i zachęcała młodzież do studiowania między innymi inżynierii danych o specjalności analiza biznesowa. Uczniowie wysłuchali arcyciekawego wykładu pt. „Pudełka, wąsy i inne niezbędne atrybuty statystyka” czyli o technikach wizualizacji zbioru danych za pomocą diagramu pudełkowego na przykładzie symulatorów czasu reakcji pilotów samolotów.

Młodzież otrzymała drobne upominki z logo WMIiE UZ oraz zaproszenie do udziału w warsztatach organizowanych we wrześniu tego roku. Po wytężonej pracy umysłowej udaliśmy się na zasłużony wypoczynek do Galerii Handlowej Fokus. Opiekunami wycieczki były panie: Jadwiga Rędziak i Katarzyna Płaziak.

KONKURS PAPIESKI. Zwycięstwo Leny i Pawła.

W niedzielę 5 czerwca w Gorzowie Wlkp odbyły się centralne obchody XXV rocznicy pielgrzymki Św. Jana Pawła II do naszej diecezji. Z tej okazji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało Konkurs Papieski pt. Miejsca pamięci o Św. Janie Pawle II w województwie lubuskim. Celem konkursu było pogłębienie życia i nauki naszego Wielkiego Rodaka oraz odkrycie miejsc oraz symboli związanych z Papieżem w naszej diecezji i województwie. Z wielką radością pragniemy poinformować, że pierwsze miejsce i główną nagrodę otrzymali uczniowie naszej szkoły Lena Szmit i Paweł Wołczek.Gratulujemy

Program Erasmus+ w ZSTIL. Drugi projekt zagranicznych praktyk zawodowych zakończony ...

31 maja w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu odbyło się podsumowanie drugiego projektu pt.”Aktywność zawodowa młodzieży” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu edukacyjnego Erasmus+.  

Dzięki funduszom europejskim do Hiszpanii poleciało 64 uczniów technikum mechatronicznego, mechanicznego, teleinformatycznego oraz reklamy. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni w dziedzinie programowania dronów, druku 3D, wirtualnej rzeczywistości oraz kampanii fotograficznej podczas dwutygodniowych praktyk w Sewilli i Maladze. Oprócz kompetencji zawodowych uczniowie ZSTIL rozwijali umiejętności językowe, społeczne i kulturowe. Wszystkie działania projektowe mają jeden wspólny mianownik, czyli wykształcenie samodzielnego, pewnego siebie absolwenta – kreatywnego, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe, świadomego wagi oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji, także po ukończeniu szkoły. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz sympatykom naszych europejskich inicjatyw. To oczywiście nie koniec międzynarodowej działalności naszej szkoły. O jej kolejnych etapach będziemy informować już wkrótce.

Drogie Dzieci Uczniowie ZSTiL w Żaganiu

 

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam

Aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach

A każdy dzień był wspaniała przygodą

I niósł ze sobą wiele pozytywnych wrażeń

Nie bójcie się marzyć bo od marzeń wszystko się zaczyna! :)

 

Zbigniew Stebelski

        Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

 

Wycieczka klasy 1ME do firmy Relpol ...

W dniu 31.05.2022 uczniowie klasy 1ME, w odpowiedzi na zaproszenie firmy Relpol S.A., odwiedzili pod opieką Tomasza Wypaska i Janusza Kopeć główną siedzibę tego, największego w Polsce, producenta przekaźników i gniazd wtykowych.

Po spotkaniu wprowadzającym, podczas którego przedstawiono profil produkcyjny i zarys historii rozwoju firmy oraz krótkim szkoleniu BHP uczniowie, podzieleni na dwie grupy, zwiedzili kolejno działy: narzędziowni, produkcji części, montażu. 

Uczniom pokazano park maszynowy oraz poszczególne etapy wykonania jednego z wyrobów z uwzględnieniem zagadnień takich jak: techniki orientowania i podawania detali oraz podzespołów, techniki wykonania połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

Wycieczka przebiegała w miłej atmosferze a żadne z pytań uczniów nie pozostało bez odpowiedzi.

Miłym akcentem były drobne upominki z okazji Dnia Dziecka, które przekazał uczniom przedstawiciel firmy Relpol S.A.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszyscy uczniowie klasy 1ME zasłużyli na pochwałę za wzorowe zachowanie podczas wycieczki i godne reprezentowanie szkoły.

Reklama a Pomnik Historii ...

 

Uczniowie pierwszej klasy technikum reklamy zwiedzili najcenniejszy zabytek żagański jakim jest architektoniczny zespół klasztorny w Żaganiu. 

Pomnik historii prezentuje wielość nawarstwiających się stylów - gotyku, renesansu i baroku, które wzbudziły szczególne zainteresowanie młodzieży. Warto zauważyć, że celem wycieczki było nie tylko kształtowanie wartości kulturowych, artystycznych i historycznych, ale również realizacja treści programowych w technikum reklamy dotyczących produktu w ujęciu marketingowym, promocja miejsca. 

 

Uczennice klasy policyjnej przygotowały lekcję dla ósmoklasistów ...

Uczennice klasy II LP zgłosiły się do ogólnopolskiego konkursu dla klas mundurowych pn.”Żołnierze w służbie historii”, którego celem jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią oręża polskiego, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

30 maja uczennice z kl. II LP: Julia Fekieta, Wiktoria Pytel i Nikola Szczerbińska wykonały kolejne zadanie konkursowe - poprowadziły „żywą lekcję historii” dla uczniów kl. VIII a i kl. VIII b z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu.  Uczennice przedstawiły postać żołnierza - plut. Wacława Musiała, który podczas II wojny światowej był łącznościowcem gen. Maczka i walczył w 1 Dywizji Pancernej. Uczennice opowiedziały również o miejscach pamięci znajdujących się w Żaganiu, związanych z bohaterem swojej pracy konkursowej. Na koniec lekcji poprowadziły dla ósmoklasistów quiz online podsumowujący wiadomości zdobyte przez uczniów na żywej lekcji historii. 

Podczas wykonywania zadań do konkursu uczennice odwiedziły Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych w Żaganiu i Salę Tradycji 11 Batalionu Dowodzenia, gdzie  znajdują się pamiątki  dotyczące plut. Wacława Musiała, m.in. dokumenty, odznaczenia i mundur z okresu II wojny światowej. 

S. Woroniec

Wycieczka klasowa klasy 1 ME

 

We wtorek 24.05.2022r. klasa 1 ME z opiekunami Renatą Marcinkowską i Pawłem Urbanem była na wycieczce klasowej na strzelnicy "Parabellum" w Tomaszowie. Wszyscy świetnie się bawili, pogoda dopisała, mieliśmy możliwość postrzelać z różnych rodzajów broni palnej oraz upiec kiełbaski przy ognisku.

R.M. 

Lekcja przyrody w środowisku ...

Zespół klasowy 1UK w dniu 26.05.2022 r. z p. R. Mudrak, p. Jadwigą Rędziak oraz p. Viktorią Popin uczestniczył w zajęciach terenowych. Odwiedziliśmy Żagańską Kaktusiarnię, która właśnie teraz wiosną rozkwita tysiącem kaktusowych kwiatów.  

Jej zasoby na młodzieży zrobiły  wrażenie.

Zakończenie roku maturzystów 2022 ...

W dniu 29.04.2022 r. w Żagańskim Pałacu Kultury odbyło się zakończenie roku szkolnego maturzystów 2022. Pożegnaliśmy 5 klas

1) Liceum Ogólnokształcące - wych. P. Joanna Koźmińska

2) Liceum Ogólnokształcące z edukacją policyjną - wych. P. Paweł Urban

3. Technikum Mechatroniczne - wych. P. Agnieszka Pisarczyk

4. Technikum Teleinformatyczne - wych. P. Anetta Kulesza

5. Technikum Mechaniczne i Technikum Organizacji Reklamy- wych. P. Aneta Hodowana

Wśród zaproszonych gości pojawili się Starosta Żagański P. Henryk Janowicz, Burmistrz Miasta Żagania P. Andrzej Katarzyniec, przewodnicząca ZNP w Żaganiu P. Romana Błahuta, etatowy członek Zarządu Powiatu Żagańskiego P. Roman Śliwiński, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Żagań P. Mariusz Krugły.

Podczas pożegnania zostały wręczone nagrody dla uczniów za wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Żywa lekcja historii o policjancie Andrzeju Grześkowiaku ...

Uczennice kl. III PP  zrealizowały ostatnie zadanie do VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”. Jednym z projektów do tego konkursu jest przygotowanie dla osób spoza naszej szkoły, żywej lekcji historii  poświęconej policjantowi z okresu XX-lecia międzywojennego. 

24 maja tego roku Iwona Bodak, Martyna Pacześna i Nikola Świec przygotowały i przeprowadziły dla uczniów klasy wojskowej z ZSTiO w Żaganiu oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  żywą lekcję historii. Spotkanie odbyło się w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu. Podczas tej „lekcji” przedstawiły niezwykłą postać funkcjonariusza Policji Państwowej Andrzeja Grześkowiaka, który był też powstańcem wielkopolskim, a w czasie II wojny światowej walczył w Armii Andersa.  

Gościem honorowym spotkania był  pan Ryszard Sławczyński – wnuk Andrzeja Grześkowiaka, oraz mł. insp. Marcin Sapun, Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu i st. sierż. Arkadiusz Szlachetko, policjant z KPP w Żaganiu. 

Podczas spotkania została otwarta wystawa poświęcona Andrzejowi Grześkowiakowi, którą przygotowały uczennice. Ciekawe zdjęcia i dokumenty dotyczące funkcjonariusza Policji Państwowej udostępnił uczennicom pan Ryszard Sławczyński z Wrocławia. 

Żywa lekcja historii zakończyła się quizem online przygotowanym na Kahoot! W quizie z nagrodami dla zwycięzców chętnie wzięli udział zarówno uczniowie jak i dorośli uczestnicy spotkania. 

Za pomoc,wsparcie i udostępnienie pomieszczeń w Salonie Kultury ŻPK serdecznie dziękujemy  pani Annie Lipieckiej i pani Dorocie Szymańskiej. 

S. Woroniec

Certyfikat dla ZSTiL

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu otrzymał certyfikat  potwierdzający udział w OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI SKIEROWANYM DO DZIECI I MŁODZIEŻY, którego elementem były „Lekcje z Temidą”.

W tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego z Edukacją Policyjną wzięli udział w drugiej edycji programu „Lekcje z Temidą” finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem  programu edukacyjnego było podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości prawnej młodzieży. 

W ramach  projektu „Lekcje z Temidą” uczniowie wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach zdalnych prowadzonych przez prawnika, Panią Konstancję Szkudlarek z Lublina. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących faktów związanych z prawem.

S. Woroniec

OGŁOSZENIE O PRACĘ

 

Dringenberg Sp. z o.o. poszukuję kandydatów na stanowiska :

Pomocnik operatora giętarki CNC

Pomocnik operatora wykrawarki CNC

Elektromechnik

Pomocnik lakiernika proszkowego

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@dringenberg.pl lub osobiście.

 

Script logo