Podręczniki

W zgodzie z naturą ...

 

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili Polsko-niemiecki Światowy Geopark UNESCO -  Łuk Mużakowa. W morenowym amfiteatrze epoki lodowej w sercu Europy poznawali wyjątkowe historie geologiczne i przyrodnicze regionu po obu stronach Nysy oraz historię górniczą i przemysłową, których świadectwa w znacznym stopniu kształtują dzisiejszy krajobraz okolicy.

Script logo