Podręczniki

Aktualności

            

 

Zakończenie roku maturzystów 2023 ...

28 kwietnia 2023 r. w sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury uczniowie klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość stała się także okazją do  podsumowania czteroletniej nauki w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: wicestarosta powiatu żagańskiego, pani Anna Michalczuk, wiceburmistrz miasta Żagania, pan Sebastian Kulesza, członek zarządu powiatu żagańskiego Mariusz Krugły oraz przewodniczący Rady Rodziców, pan Szymon Połubiński

Uczniowie odebrali świadectwa, dyplomy oraz nagrody za wyróżniające wyniki w nauce oraz udział w konkursach przedmiotowych i sportowych. Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Stebelski podziękował rodzicom za trud włożony w wychowanie młodych ludzi oraz tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy w murach ZSTiL. Życzył absolwentom pomyślności i połamania piór na egzaminie maturalnym. 

Wzruszeń zebranym gościom dostarczały występy szkolnego chóru oraz młodych muzyków, będących uczniami naszej szkoły. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z uroczystości. 

        Link do zdjęć: https://photos.app.goo.gl/9YPzfmG9ffSc5YUx7

 

Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Joanna Mrozik (kl. 3 LP) została finalistką etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Asia uczestniczyła w finale tej olimpiady zajmując 26 miejsce w kraju, wcześniej wygrywając etap szkolny. Na etapie wojewódzkim napisała pracę na temat: „Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?”.

Fundatorami nagród byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu upoważniony do reprezentowania w tej sprawie całego sądownictwa administracyjnego, Prezydent Miasta Poznania, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA UW, Przewodniczący KNP PAN.

Zachęcamy do uczestnictwa w Olimpiadzie w przyszłym roku szkolnym

Opiekun SU

K. Faligowska-Śliwak

Wizyta klasy policyjnej w żagańskiej KPP

16 maja tego roku uczniowie klasy I LP odwiedzili żagańskich policjantów. Spotkanie prowadzili technicy kryminalistyki. Podczas pierwszej części spotkania aspirant sztabowy Dariusz Matusiak i młodszy aspirant Sławomir Koczwarski w praktyczny sposób omówili zasady zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego i sporządzania szkiców sytuacyjnych z użyciem specjalistycznego sprzętu. Uczniowie mogli sami spróbować wykonać takie czynności.

W drugiej części spotkania uczniowie klasy policyjnej zobaczyli pomieszczenia Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego i techników kryminalistyki, w których robi się m.in. zdjęcia osób podejrzanych  i pobiera się ślady daktyloskopijne. 

Ślubowanie klasy policyjnej

26 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego z Edukacją Policyjną. W uroczystości wzięli udział uczniowie, zaproszeni goście i rodzice. Punktem kulminacyjnych było ślubowanie na Sztandar Szkoły. Licealiści zobowiązali się m.in. do wspierania słabszych i potrzebujących, przestrzegania prawa oraz przeciwdziałania agresji i nietolerancji.

Po ślubowaniu Dyrektor ZSTiL w Żaganiu Pan Zbigniew Stebelski, wspólnie z Wicestarostą Powiatu Żagańskiego Panią Anną Michalczuk oraz Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu, insp. Marcinem Sapunem wręczyli uczniom na pamiątkę wydrukowaną i podpisaną treść roty ślubowania. Pan Dyrektor oraz zaproszeni goście złożyli uczniom gratulacje i życzyli im sukcesów, wytrwałości i zapału w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu swoich umiejętności i pasji. A część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy II LP. 

Sylwia Woroniec

Biblioteka dobre miejsce dla człowieka

Uczniowie klasy 1RA Technikum Reklamy wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Żaganiu w ramach. Celem zajęć była promocja biblioteki poprzez gry planszowe, które od kilku lat na całym świecie przeżywają ogromny renesans. Spotkanie przy planszówkach, pokazało, że jest to doskonały sposób  na spędzanie wolnego czasu.  Rozgrywki wyzwoliły w nas logiczne myślenie, wzmogły koncentrację i a także zdrową rywalizację, pobudziły wyobraźnię i kreatywność.  Czas spędzony na wspólnej zabawie minął bardzo szybko, a taka forma rozrywki przypadła wszystkim do gustu. Wśród młodzieży panowało ogólne rozbawienie, słychać było wybuchy śmiechu i okrzyki radości ze zwycięstwa. Było głośno, ale bawiliśmy się wspaniale!

Dziękujemy paniom bibliotekarkom za tłumaczenie zasad gier.

Mechatronicy z ZSTiL z Żagania w czołówce olimpiad technicznych szczebla międzywojewódzkiego

Praca z uczniem chcącym zaspokoić swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe wpłynęły na wyniki osiągane przez naszych uczniów z klasy  IV technikum mechatronicznego:

Joanna Pisarczyk zajęła II miejsce

w I Olimpiadzie Wiedzy Elektronicznej i Mechatronicznej „ELEKTROMECHATRON”

w Zielonej Górze.

 

Grzegorz Marciniak zajął III miejsce

w I Olimpiadzie Wiedzy Elektronicznej i Mechatronicznej „ELEKTROMECHATRON”

w Zielonej Górze.

 

Paweł Wołczek zajął IV miejsce

w Olimpiadzie Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

we Wrocławiu

 

Mateusz Matuszak zajął V miejsce

w Olimpiadzie Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

we Wrocławiu

 

Uczniowie podczas  zawodów musieli wykazać się  ponadprzeciętną wiedzą z zakresu  elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki. Tak wysoki poziom wiadomości i umiejętności osiąganych przez uczniów, był możliwy tylko dzięki ich własnej pracy pod opieką nauczycieli mechatroniki pani Agnieszki Pisarczyk i pana Zdzisława Kapińskiego.

 

Zakwalifikowani do V edycji Mistrzostw Polski Programistów PLC

Z radością informujemy, że 3.06.2023r Zespół Szkół Technicznych i Licealnych      w Żaganiu na  Mistrzostwach Polskich Programistów PLC we Wrocławiu będą reprezentować uczniowie z IV klasy technikum mechatronicznego:  Joanna Pisarczyk, Paweł Wołczek i Mateusz Matuszak.  Gratulujemy!

Mistrzostwa Polski Programistów PLC to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Impreza, której celem jest popularyzacja programowania sterowników PLC i wyszukiwanie nowych talentów w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Do Mistrzostw Polski uczniów przygotowywali pani Agnieszka Pisarczyk i pan Zdzisław Kapiński.

Mistrzostw Pierwszej Pomocy

16.05.2023 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, odbyły się zawody rejonowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zawody składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie pisali test wiedzy ogólnej z zakresu pierwszej pomocy oraz działań i zadań PCK. Następnie odbywała się część praktyczna, w której uczestnicy mieli za zadanie między innymi, udzielenie pomocy osobie bez funkcji życiowych, zachowując kolejność działań. Organizować pomoc osobom biorącym udział w bójce, czy poszkodowanemu z zadławieniem.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas pierwszych w składzie:

  1. Mandziak Sandra            1LP        kapitan drużyny
  2. Oparski Kacper               1ME
  3. Adamczyk Magdalena     1EK
  4. Kasztel Milena                 1EK
  5. Cierpiał Amelia                1RA
  6. Furmanowicz Oskar        1LP

Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy, aby w sytuacjach zagrożenia potrafili się odnaleźć tak jak nasi uczniowie na zawodach.

Opiekun M. Szymczyk

ZAGŁOSUJ na Amelię i Oliwiera z ZSTiL ...

Głosowanie trwa do 4.06.2023.

https://www.youtube.com/watch?v=F5Cgyv19RnM&list=PLiWRn6uRXqimxdi89aPv8k2SOrr9YP8MZ&index=1

Uczniowie Amelia Czarny oraz Oliwier Ślawski z 2 klasy liceum policyjnego z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, zakwalifikowali się do drugiego z trzech etapów konkursu pt: „Co robi geofizyk”. Nieoceniona okazała się pomoc Michała Chmielewskiego z 4 klasy technikum teleinformatycznego, który koordynował działania podczas nagrywania filmu. 

Celem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu "Fascynująca Ziemia", jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie ciekawości młodych ludzi karierą naukową.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie krótkiego filmu, dotyczącego pracy naukowców z dziedziny geofizyki. 

Pierwszy etap polegał na weryfikacji formalnej i merytorycznej. 

Drugi etap polega na głosowaniu na kanale YouTube. 

Trzeci etap polega na wyborze zwycięskich filmów przez Kapitułę Konkursu.

Zachęcamy do obejrzenia i zagłosowania na film uczniów naszej szkoły ZSTiL. 

Oddanie głosu na film następuje poprzez przycisk „To mi się podoba”. 

Głosować może każdy zarejestrowany użytkownik YouTube.

Głosowanie trwa do 4.06.2023.

https://www.youtube.com/watch?v=F5Cgyv19RnM&list=PLiWRn6uRXqimxdi89aPv8k2SOrr9YP8MZ

Nauczyciel zgłaszający do konkursu dr Katarzyna Płaziak.

Współpraca ZSTIL z Uniwersytetem Zielonogórskim ...

 

Wydział Mechaniczny to kolejna jednostka UZ, z którą nasza szkoła podjęła współpracę. 27 kwietnia zostaliśmy zaproszeni na serię zajęć warsztatowych.

Uczniowie technikum mechanicznego i mechatronicznego uczestniczyli w pokazowych zajęciach laboratoryjnych oraz (wraz ze studentami m.in. Wydziału Mechanicznego) w Seminarium przemysłowym, podczas którego pracownicy KGHM Centrum Analityki zaprezentowali profil firmy a przedstawiciele programu Erasmus+ zaprezentowali możliwości studiowania za granicą, odbycia zagranicznych praktyk i korzyści wynikających z mobilności studentów.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne działania.

Młody Mechanik w ZSTiL ...

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych odbyła się konkurs techniczny „Młody Mechanik” skierowany do uczniów Szkół Podstawowych.

Jako szkoła o wieloletnich tradycjach i dużych możliwościach w technicznym kształceniu zawodowym, w szczególności w zawodzie technik mechanik, chcemy szerzyć wiedzę o zawodzie oraz  wskazać znaczenie zawodu technika uczniom, którzy kończą szkoły podstawowe i  są tuż przed wyborem swojej drogi zawodowej

Konkurs miał na celu:

·         sprawdzenie predyspozycji technicznych uczniów ostatnich klas Szkół Podstawowych,

·         sprawdzenie  wiedzy i umiejętności z zakresu techniki,

·         propagowanie mechanicznych kierunków nauczania,

 

W czasie konkursu uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w trzech kategoriach:

  1. test komputerowy sprawdzający ogólną wiedzę techniczną,
  2. identyfikacja przyrządów i narzędzi technicznych ,
  3. sprawdzenie umiejętności praktycznych - budowa budki dla ptaków.

 

Wyniki konkursu:

- pierwsze miejsce Bartosz Szyszło -SP nr2 w Szprotawie ,

- miejsce drugie Szymon Styś -SP w Małomicach ,

- trzecie miejsce Tomasz Brzozowski -SP w Małomicach.

Pierwsze miejsce zespołowo zajęli uczniowie ze SP nr2 w Szprotawie  .

Zawodnicy wykazali się rozległą wiedzą techniczną, umiejętnościami manualnymi oraz znajomością sprzętu technicznego,  mieli także okazje poznania pracowni technicznych ZSTiL w Żaganiu. Budki lęgowe, zmontowane podczas konkursu  zostały przekazane uczestnikom.

Dziękujemy opiekunom   za przygotowanie  uczniów  i przybycie na konkurs.

Warsztaty Fakescape ...

 

Czy umiesz sprawdzić czy dana informacja to nie jest fake news? Czy potrafisz krytycznie oceniać przekaz medialny? Uczniowie klas 3 LO, 3 LP oraz 2 LO sprawdzali czy posiadają te umiejętności podczas dzisiejszych warsztatów Fakescape prowadzonych przez panią Magdę z Akademia Fact-Checkingu. Uczestnicy zajęć mogli w kreatywny sposób rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, która jest bardzo niezwykle ważna w dzisiejszym świecie mediów.

ZSTIL ŻAGAŃ na Europejskim Forum Młodych Liderów ...

 

Uczestnicy projektów Erasmus+ wzięli udział w Europejskim Forum Młodych Liderów w Katowicach organizowanym przez Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać zarówno doświadczonych ekspertów, jak i młodych ludzi, którzy są liderami w swoich dziedzinach. Ci młodzi pionierzy swoje pierwsze kroki stawiali podczas lub po zakończeniu mobilności lub w ramach innych inicjatyw europejskich.

Wniosek jest jeden. Warto pojawiać się w takich miejscach, aby wiedzieć, jakie możliwości daje młodzieży Unia Europejska. Dlatego nie zabrakło tam nas, ZSTIL ŻAGAŃ.

Uczennica technikum reklamy LAUREATKĄ KAMPANII SPOŁECZNEJ

 

Uczennica Katarzyna Koteluk z 4 klasy technikum reklamy z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oddaj krew- ratuj życie.” Nagrodzona praca jest jedną z pośród 2365, które wpłynęły na konkurs. W ramach kampanii  uczennica pomyślała o największych wartościach jakimi są zdrowie i życie, bezinteresowna pomoc potrzebującemu człowiekowi.

Wiedza, umiejętności, precyzja ...

Wojewódzki Konkurs o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej

W dniu 14 kwietnia 2023r. odbyła się kolejna już XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych  w Szprotawie. Konkurs był organizowany pod Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Jak co roku do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół z woj. lubuskiego kształcący się w zawodach o profilu mechanicznym.  Na początku trzeba było zmierzyć się z częścią teoretyczną czyli testem jednokrotnego wyboru  40 pytań , a następnie w części praktycznej wykonać wyrób wg rysunku wykonawczego z dużą dokładnością.

Wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce w konkursie indywidualnym  zajął Paweł Bogusz z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie, Natomiast  rywalizacja drużynowa przedstawiała się następująco:

 I miejsce  Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie, 

II miejsce Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 

III miejsce Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie,

IV miejsce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu reprezentowali uczniowie: Daniel Łata z klasy II MK i  Mateusz Sokołowski z klasy III A, którzy zajęli kolejno IV i V miejsce.

Gratulujemy osiągnięć!!

Pożywna ekonomia ;-) – kanapkowy zawrót głowy ...

 

Dnia 30.03.2023r. uczniowie klas ekonomicznych przygotowali w głównym budynku szkoły przy ulicy Pomorskiej stoiska z kanapkami. Wszyscy chętni mogli zakupić po atrakcyjnych cenach swoje drugie śniadanie. Uczniowie podczas tego wydarzenia przygotowywali kanapki, sprzedawali je, tworzyli reklamy zachęcające do kupna z ich stoiska. Największym powodzeniem cieszyły się kanapki na ciepło, które rozchodziły się jak świeże bułeczki. Dzięki temu wydarzeniu uczniowie nauczyli się, jak gospodarować pieniędzmi, na co zwrócić uwagę przy organizacji przedsięwzięcia gospodarczego, odkryli nowe aspekty reklamy i miło spędzili dzień. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować podobne wydarzenie, lecz być może z innym asortymentem....

Konkurs "Przedsiębiorczość" ...

 

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 18.04.2023r. odbył się konkurs wiedzy z zakresu przedsiębiorczości „Przedsiębiorczość”. Reprezentatkami naszej szkoły były uczennice klasy 2EK Zuzanna Prasał oraz Amelia Jurasik. Uczennice miały za zadanie wypełnić test wiedzy obejmujący szeroki zakres tematyczny, poczynając od wiedzy w skali mikro do wiedzy w skali makro. Po konkursie studenci Akademii pokazali uczestnikom konkursu swoje laboratoria, w których na codzień odbywają się zajęcia praktyczne. Najbardziej zainteresowały oczywiście nas laboratoria ekonomiczne, gdzie przedstawiono bardzo zaawansowane systemy związane z gospodarką magazynową. Dodatkowo zwiedziliśmy pracownie mechatroniki i mechaniki oraz laboratorium kryminalistyki. 

Olimpiada Statystyczna w Zielonej Górze

 

Dnia 07.12.2022r. uczennice klasy 3EK Kinga Grono i Teresa Buchholz wzięły udział w corocznej Olipiadzie Statystycznej, która odbyła się na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnicy zmagań statystycznych mieli do rozwiązania test obejmujący szeroki zakres materiału. Uczennice na zakończenie konkursu otrzymały drobne upominki. Przy okazji konkursu uczennice zwiedziły wydział ekonomiczny zielonogórskiej uczelni. 

Sprzątali ...

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w 5 edycji akcji #Sprzątamy dla Polski. Sprzątaniem objęto wyznaczone tereny zielone wokół terenu szkoły, w drodze prze ogródki na warsztaty szkolne i przy rzece Bóbr. Zebrane śmieci zostały zgromadzone w jednym ustalonym miejscu i odebrane przez MPOiRD w Żaganiu.

 

Dziękujemy za udział w akcji

 

Wycieczka 4PM do Gdańska ...

 

W dniach 12-14 kwietnia klasa 4PM uczestniczyła w wycieczce do Gdańska. W trakcie trzydniowego pobytu uczniowie mieli okazję zobaczyć najważniejsze zabytki znajdujące się w centrum miasta. Młodzież zwiedziła także Muzeum II Wojny Światowej oraz Westerplatte.

Biblioteka szkolna wzbogaci swoje zbiory

 

Technika w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. zł w ramach programu wieloletniego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 - Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych  (12.000 zł to dotacja, pozostała kwota 3000 zł to wkład własny Powiatu Żagańskiego).

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie lektur szkolnych.  Podjęte zostaną również działania, które zgodnie z założeniem Programu mają promować i wspierać rozwój czytelnictwa oraz wzmocnić aktywność czytelniczą naszych  uczniów.

Script logo