Podręczniki

Dokumenty prawne

Zamieszczone dokumenty stanowią podstawę prawną Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Pliki przygotowano w formacie pdf - wymagają użycia programu Acrobat Reader. W celu przyspieszenia otwarcia zaleca się uprzednio zapisać pliki na dysk.

 • 1_statut.pdf

  Statut Zespołu Technicznych i Licealnych w Żaganiu

 • 2.pdf

  Regulamin Rady Pedagogicznej

 • 3.pdf

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 • 4.pdf

  Regulamin wyboru Rad Odziałowych

 • 5.pdf

  Regulamin Rady Rodziców

 • 7.pdf

  Regulamin Warsztatów Szkolnych

 • 10.pdf

  Regulamin Porządkowy

Script logo