XXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" ...

 

5 listopada 2021 roku w ZSTiL na warsztatach szkolnych zostały przeprowadzone zawody I stopnia XXIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" w grupie tematycznej elektrycznej.

Celem Olimpiady jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów, upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, współzawodnictwo uczniów z różnych szkół oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami. 

W olimpiadzie uczestniczyło 16 uczniów z klas II, III i IV w zawodzie technik mechatronik.

Podczas zawodów uczniowie udzielali odpowiedzi na 16 zadań testowych w trybie on-line na konkursowej platformie internetowej.

Na oficjalne wyniki wciąż czekamy!

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Etap szkolny olimpiady przeprowadziła Agnieszka Pisarczyk

Script logo