XLVI OLIPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ ...

W dniu 22 października br. w ZSTiL na warsztatach szkolnych odbyły się eliminacje do XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej. 

Adresatem Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych interesujący się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie. 

Głównym celem OWT jest rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami technicznym, rozwijania nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych. 

Udział w rywalizacji wzięło 13 uczniów z klas II, III i IV w zawodzie technik mechatronik:

Uczniowie  rozwiązywali test w trybie on-line na konkursowej platformie internetowej.

Test  podzielony został na dwie części:

• I cześć to 15 pytań zamkniętych 

• II część to  6 zadań z których należało  wybrać 3 i podać wynik.

Najlepszymi w grupie elektryczno - elektronicznej byli:

• Adam Matysiak z klasy IIIGM

• Nikolas Latała z klasy IVME.

Uczniom nie wiele zabrakło aby awansować do drugiego etapu olimpiady. 

Wszystkim uczestnikom gratuluję!!! 

Etap szkolny olimpiady przeprowadziła:  Agnieszka Pisarczyk

Script logo