Podręczniki

Wykaz uczelni

Uniwersytety 
Uniwersytet w Białymstoku 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Śląski 
Uniwersytet Jagielloński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Uniwersytet Łódzki 
Uniwersytet Opolski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Uniwersytet Szczeciński 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Uniwersytet Warszawski 
Uniwersytet Wrocławski 
Uniwersytet Zielonogórski

Politechniki 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica 
Politechnika Białostocka 
Politechnika Częstochowska 
Politechnika Gdańska 
Politechnika Koszalińska 
Politechnika Krakowska 
Politechnika Lubelska 
Politechnika Łódzka 
Politechnika Opolska 
Politechnika Poznańska 
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
Politechnika Szczecińska 
Politechnika Śląska 
Politechnika Świętokrzyska 
Politechnika Warszawska 
Politechnika Wrocławska

Wyższe Szkoły Ekonomiczne 
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 
Szkoła Główna Handlowa 
Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu

Wyższe Szkoły Pedagogiczne 
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 
Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
Akademia Podlaska w Siedlcach 
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Wyższe Szkoły Rolnicze 
Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy 
Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Akademia Rolnicza w Lublinie 
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 
Akademia Rolnicza w Szczecinie 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Akademie Wychowania Fizycznego 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędzrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudsiego w Warszawie 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wyższe Szkoły Teologiczne 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 
Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu 
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu 

Akademie Wojskowe i Wyższe Szkoły Oficerskie 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
Akademia Obrony Narodowej 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 
Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego 
Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki 
Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta 
Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 
Wyższa Szkoła Policji 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wyższe Szkoły Morskie 
Akademia Morska w Gdyni 
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Wyższe Szkoły Medyczne 
Akademia Medyczna w Białymstoku 
Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Akademia Medyczna w Gdańsku 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Akademia Medyczna w Lublinie 
Akademia Medyczna w Łodzi 
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 
Akademia Medyczna w Warszawie 
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Wyższe Szkoły Muzyczne 
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
Akademia Muzyczna w Krakowie 
Akademia Muzyczna w Łodzi 
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wyższe Szkoły Sztuk Pięknych 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wyższe Szkoły Teatralne 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wyższe Szkoły Zawodowe 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Script logo