Podręczniki

WYGRALIŚMY PRACOWNIĘ MULIMEDIALNĄ - czytaj więcej...

STIL w Żaganiu laureatem konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”.

W konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” decyzją Kapituły Konkursowej została nagrodzona praca plastyczna wykonana przez Natalię Burzyńską uczennicę klasy 3 technikum reklamy z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

Główna nagroda to pracownia multimedialna w postaci szesnastu laptopów i szafy do ich przechowywania.

Organizatorem konkurs „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” jest NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów oraz poszerzenie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG, państw darczyńców, historii powstania Unii Europejskiej, geopolityki.

Na konkurs wpłynęło 2389 prac!
Opiekun projektu Renata Podkidacz.

 

Script logo