Podręczniki

Wycieczka klasy 1ME do firmy Relpol ...

W dniu 31.05.2022 uczniowie klasy 1ME, w odpowiedzi na zaproszenie firmy Relpol S.A., odwiedzili pod opieką Tomasza Wypaska i Janusza Kopeć główną siedzibę tego, największego w Polsce, producenta przekaźników i gniazd wtykowych.

Po spotkaniu wprowadzającym, podczas którego przedstawiono profil produkcyjny i zarys historii rozwoju firmy oraz krótkim szkoleniu BHP uczniowie, podzieleni na dwie grupy, zwiedzili kolejno działy: narzędziowni, produkcji części, montażu. 

Uczniom pokazano park maszynowy oraz poszczególne etapy wykonania jednego z wyrobów z uwzględnieniem zagadnień takich jak: techniki orientowania i podawania detali oraz podzespołów, techniki wykonania połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

Wycieczka przebiegała w miłej atmosferze a żadne z pytań uczniów nie pozostało bez odpowiedzi.

Miłym akcentem były drobne upominki z okazji Dnia Dziecka, które przekazał uczniom przedstawiciel firmy Relpol S.A.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszyscy uczniowie klasy 1ME zasłużyli na pochwałę za wzorowe zachowanie podczas wycieczki i godne reprezentowanie szkoły.

Script logo