WYCIECZKA DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO ...

 

8 listopada 2021r. klasa 1 technikum reklamy pojechała do Muzeum Etnograficznego w Ochli  jedynej instytucji muzealnej typu skansenowskiego w środkowej części polsko – niemieckiego pogranicza, prezentującej całokształt kultury ludowej.

Celem wycieczki było przybliżenie wiedzy o dawnych obyczajach i tradycjach, historii i kulturze regionu.

Młodzież miała okazję oglądać rożne typy architektury ludowej: czterech sąsiadujących ze sobą regionów etnograficznych: Zachodniej wielkopolski, Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc i obszaru środkowo – lubuskiego.

Klasa brała udział w interaktywnej lekcji „Co kto jada, takie zdrowie posiada” oraz zapoznała się z obróbką lnu „Od ziarenka do płócienka”.

Naszą wycieczkę uatrakcyjniło ognisko. W przyjemnej atmosferze skansenu pieczone kiełbaski wszystkim smakowały.

 

Wycieczka była bardzo udana

Script logo