Podręczniki

Współpraca ZSTIL z Uniwersytetem Zielonogórskim ...

 

Wydział Mechaniczny to kolejna jednostka UZ, z którą nasza szkoła podjęła współpracę. 27 kwietnia zostaliśmy zaproszeni na serię zajęć warsztatowych.

Uczniowie technikum mechanicznego i mechatronicznego uczestniczyli w pokazowych zajęciach laboratoryjnych oraz (wraz ze studentami m.in. Wydziału Mechanicznego) w Seminarium przemysłowym, podczas którego pracownicy KGHM Centrum Analityki zaprezentowali profil firmy a przedstawiciele programu Erasmus+ zaprezentowali możliwości studiowania za granicą, odbycia zagranicznych praktyk i korzyści wynikających z mobilności studentów.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne działania.

Script logo