Podręczniki

Wizyta w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu ...

21 grudnia 2021 r. klasa 3 GL wraz z opiekunami: J. Koźmińską oraz K. Faligowską-Śliwak  wybrała się na wycieczkę do Wrocławia. Głównym celem wycieczki, obok spaceru po Jarmarku Bożonarodzeniowym, była wizyta w Muzeum Pana Tadeusza. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Świat przedstawiony w Panu Tadeuszu”. Maturzyści mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze informacje o dziele A. Mickiewicza oraz zobaczyć jak wyglądał XVIII- wieczny dwór szlachecki czy stroje typowe dla szlachty polskiej i chłopów. Jednak przede wszystkim mogli oni  obejrzeć rękopis epopei, który po drugiej wojnie światowej znalazł się w posiadaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a który stanowi bezcenną część kulturowego dziedzictwa Polski.

(jk)

Script logo