Podręczniki

V Edycja #SprzątamyDlaPolski

21 kwietnia 2023 roku w całej Polsce odbędzie się akcja sprzątania lasów i okolicznych terenów zielonych. 

Wydarzenie #SprzątamyDlaPolski skierowane jest w szczególności do przedstawicieli młodego pokolenia - młodych społeczników, młodzieżowych radnych, osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych czy samorządów uczniowskich i studenckich. Do udziału zachęcamy także przedszkola i grupy nieformalne - wspólnie nieśmy wieść o tym, że małe czyny powtórzone po tysiąckroć potrafią przynosić ogromne zmiany!

Społeczność naszej szkoły włączy się również w tą akcję.

Script logo