Podręczniki

Uprawnienia spawacza ...

Uczniowie klas technikum i branżowej szkoły I stopnia w ZSTiL w Żaganiu zdobywają dodatkowe uprawienia. W tym roku szkolnym 21 uczniów zdobyło Książki Spawacza po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu spawacza.  Nowe uprawienia zostały nadane przez sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Uczniowie ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi – proces spawania 141. Takie uprawnienia otwierają naszym uczniom nowe możliwości na rynku pracy. Zawód spawacza jest jednym z najbardziej poszukiwanych zarówno w naszym województwie, jak i całym kraju, a także za granicą. Popyt na spawaczy jest cały czas bardzo duży, dlatego inwestycja w kurs spawania jest rozsądną inwestycją w przyszłość.

 

   Zbigniew Stebelski

      Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

Script logo