Podręczniki

Uczniowie ZSTiL w Żaganiu na Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ...

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu wzięli udział w eliminacji XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej który odbył się na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 3 lutego 2023 roku. Do rozgrywek II etapu zakwalifikowali się Adam Matysiak i Paweł Wołczek, uczniowie technikum mechatronicznego. OOWEE jest jedną z najstarszych olimpiad wysokiej technologii, objęta patronatem honorowym MEiN. Nasi mechatronicy poza zmaganiami z zadaniami konkursowymi mieli możliwość zwiedzić Kraków z jego licznymi atrakcjami.

Wiedza i nabyte doświadczenie przyniesie efekt w kolejnych konkursach i olimpiadach w jakich uczestniczą nasi uczniowie. Opiekunem uczniów jest pan Zdzisław Kapiński nauczyciel kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik.

Zarząd Powiatu Żagańskiego wsparł finansowo udział uczniów w olimpiadzie.

Zbigniew Stebelski

Script logo