Podręczniki

Reklama w banku ...

 

Uczniowie 3 klasy Technikum Reklamy uczestniczyli w  programie edukacyjnym „Moje finanse” . Celem zajęć było poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. 

W ramach bloku tematycznego „Polubić banki” uczniowie  brali udział w lekcji, która odbyła się w Banku Santander 1 odział w Żarach. Dzięki zajęciom młodzież zdobyła wiedzę dotyczącą produktów bankowych, posługiwania się bankowością elektroniczną i mobilną oraz miała możliwość otwarcia rachunku bankowego.

Script logo