Podręczniki

Reklama a Pomnik Historii ...

 

Uczniowie pierwszej klasy technikum reklamy zwiedzili najcenniejszy zabytek żagański jakim jest architektoniczny zespół klasztorny w Żaganiu. 

Pomnik historii prezentuje wielość nawarstwiających się stylów - gotyku, renesansu i baroku, które wzbudziły szczególne zainteresowanie młodzieży. Warto zauważyć, że celem wycieczki było nie tylko kształtowanie wartości kulturowych, artystycznych i historycznych, ale również realizacja treści programowych w technikum reklamy dotyczących produktu w ujęciu marketingowym, promocja miejsca. 

 

Script logo