Podręczniki

Projekt "Lubuscy zawodowcy - program stypendialny pilotaż"

 

Projekt „Lubuscy zawodowcy- program stypendialny pilotaż”, w którym udział wzięli uczniowie Maria Lisowska uczennica III  klasy Technikum Ekonomicznego, Zuzanna Kowalska III A i Mateusz Matuszak z IV ME został zakończony. 

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu Województwa Lubuskiego. 

Script logo