Podręczniki

Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Joanna Mrozik (kl. 3 LP) została finalistką etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Asia uczestniczyła w finale tej olimpiady zajmując 26 miejsce w kraju, wcześniej wygrywając etap szkolny. Na etapie wojewódzkim napisała pracę na temat: „Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?”.

Fundatorami nagród byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu upoważniony do reprezentowania w tej sprawie całego sądownictwa administracyjnego, Prezydent Miasta Poznania, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA UW, Przewodniczący KNP PAN.

Zachęcamy do uczestnictwa w Olimpiadzie w przyszłym roku szkolnym

Opiekun SU

K. Faligowska-Śliwak

Script logo