Podręczniki

Młody Mechanik w ZSTiL ...

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych odbyła się konkurs techniczny „Młody Mechanik” skierowany do uczniów Szkół Podstawowych.

Jako szkoła o wieloletnich tradycjach i dużych możliwościach w technicznym kształceniu zawodowym, w szczególności w zawodzie technik mechanik, chcemy szerzyć wiedzę o zawodzie oraz  wskazać znaczenie zawodu technika uczniom, którzy kończą szkoły podstawowe i  są tuż przed wyborem swojej drogi zawodowej

Konkurs miał na celu:

·         sprawdzenie predyspozycji technicznych uczniów ostatnich klas Szkół Podstawowych,

·         sprawdzenie  wiedzy i umiejętności z zakresu techniki,

·         propagowanie mechanicznych kierunków nauczania,

 

W czasie konkursu uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w trzech kategoriach:

  1. test komputerowy sprawdzający ogólną wiedzę techniczną,
  2. identyfikacja przyrządów i narzędzi technicznych ,
  3. sprawdzenie umiejętności praktycznych - budowa budki dla ptaków.

 

Wyniki konkursu:

- pierwsze miejsce Bartosz Szyszło -SP nr2 w Szprotawie ,

- miejsce drugie Szymon Styś -SP w Małomicach ,

- trzecie miejsce Tomasz Brzozowski -SP w Małomicach.

Pierwsze miejsce zespołowo zajęli uczniowie ze SP nr2 w Szprotawie  .

Zawodnicy wykazali się rozległą wiedzą techniczną, umiejętnościami manualnymi oraz znajomością sprzętu technicznego,  mieli także okazje poznania pracowni technicznych ZSTiL w Żaganiu. Budki lęgowe, zmontowane podczas konkursu  zostały przekazane uczestnikom.

Dziękujemy opiekunom   za przygotowanie  uczniów  i przybycie na konkurs.

Script logo