Podręczniki

Mechatronicy z ZSTiL z Żagania w czołówce olimpiad technicznych szczebla międzywojewódzkiego

Praca z uczniem chcącym zaspokoić swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe wpłynęły na wyniki osiągane przez naszych uczniów z klasy  IV technikum mechatronicznego:

Joanna Pisarczyk zajęła II miejsce

w I Olimpiadzie Wiedzy Elektronicznej i Mechatronicznej „ELEKTROMECHATRON”

w Zielonej Górze.

 

Grzegorz Marciniak zajął III miejsce

w I Olimpiadzie Wiedzy Elektronicznej i Mechatronicznej „ELEKTROMECHATRON”

w Zielonej Górze.

 

Paweł Wołczek zajął IV miejsce

w Olimpiadzie Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

we Wrocławiu

 

Mateusz Matuszak zajął V miejsce

w Olimpiadzie Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

we Wrocławiu

 

Uczniowie podczas  zawodów musieli wykazać się  ponadprzeciętną wiedzą z zakresu  elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki. Tak wysoki poziom wiadomości i umiejętności osiąganych przez uczniów, był możliwy tylko dzięki ich własnej pracy pod opieką nauczycieli mechatroniki pani Agnieszki Pisarczyk i pana Zdzisława Kapińskiego.

Script logo