Podręczniki

Mechatronicy z klasy III i IV na "POLIGONIE 68" ...

24 września b.r. uczniowie klasy 3GM i 4ME Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych pod opieką  p. Agnieszki Pisarczyk i p. Zdzisława Kapińskiego wzięli udział w wycieczce integracyjnej na Paintball do Żar. 

Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołów klasowych, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności pracy w grupie – budowanie zespołu, propagowanie zdrowej rywalizacji, promowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 

Na miejscu przedstawiono uczniom  zasady bezpiecznej gry w paintball. Następnie ubrani w kombinezony i maski ochronne otrzymali markery wyposażone w kulki wypełnione farbą.  Uczniowie podzieleni na dwa zespoły, w kilku rundach walczyli m.in. o zdobycie flagi przeciwnika, wyeliminowanie wszystkich zawodników czy osiągnięcie wyznaczonego punktu w określonym czasie. W przerwach pomiędzy kolejnymi rundami uczniowie piekli kiełbaski nad przygotowanym przez opiekunów ogniskiem.

Wycieczka dostarczyła ogromnych emocji i niezapomnianych wrażeń.

A.P.

Script logo