Podręczniki

II Olimpiada Wiedzy Elektroników i Mechatroników "ELEKTROMECHATRON"

23.10 br. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych zostały przeprowadzone zawody I stopnia  II Olimpiady Wiedzy Elektroników i Mechatroników „ELEKTROMECHATRON” 

Tematyka olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechatronik. 

Celem Olimpiady jest m.in. podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego czy pobudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów.

Udział w rywalizacji wzięli uczniowie z klas II i III, IV i V w zawodzie technik mechatronik.

Wyniki I stopnia olimpiady ogłoszone zostaną na stronie internetowej w terminie do                                                                                                             sześciu tygodni  od dnia zawodów. 

                                                                                                                                                                  AP

Script logo