Podręczniki

Erasmus+ w liceum - okres przygotowań do wyjazdu zakończony!

We wrześniu w drodze rekrutacji zostało wyłonionych 30 uczniów z klas liceum, którzy wezmą udział w tym roku szkolnym w projekcie „Cyfrowe bezpieczeństwo” w ramach programu Erasmus +.Po 2 miesiącach przygotowań pierwsza grupa uczestnikówz klasy 2 LO, 2 LP, 3 LP, 3 LO i 4 LO wyjedzie 2 grudnia 2023 do Hiszpanii. Projekt będzie realizowany przy współpracy ze szkołą  St.Mary’s SchoolwSewilli.

Młodzież w trakcie przygotowań uczestniczyła w zajęciach z języka angielskiego, z informatyki oraz w zajęciach integracyjnych. Uczniowie podczas przygotowania kulturowego zapoznali się z kulturą hiszpańską oraz tradycjami tego kraju.

Ogromne podziękowania należą się Pani Renacie Podkidacz i Pani Joannie Timoszyk oraz klasie 3 Technikum Reklamy za stworzenie i wykonanie logo naszej szkoły na bluzach projektowych ):

Script logo