Podręczniki

Erasmus+ dla liceum w ZSTiL!!!

Drodzy uczniowie, w tym roku szkolnym ruszamy z nowym projektem, tym razem skierowanym do uczniów klas liceum. Jest to projekt „Cyfrowe bezpieczeństwo” w ramach programu Erasmus+, Akcja1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej- projekty krótkoterminowe, sektor Edukacja szkolna.

W trakcie trwania tego projektu będą zorganizowane dwa tygodniowe wyjazdy do Sevilli w Hiszpanii. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas liceum zapraszamy na spotkanie  informacyjne, które odbędzie się 11.09.2023 (poniedziałek) w auli szkolnej o godz.10.30.

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej szkoły (po kliknięciu w logo flagi unijnej).

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie oraz osobiste złożenie wymienionych dokumentów w sekretariacie szkoły w terminie do 18.09.2023:

a. deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1),

b. formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2),

c. zgody rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 3),

d. opinii wychowawcy (załącznik nr 4).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ w ZSTIL.

Script logo