Podręczniki

Dzień Otwarty Uniwersytetu Zielonogórskiego

W dniu 26.02.2020 uczniowie klasy II i III technikum mechatronicznego wzięli udział w Dniu Otwartym organizowanym przez Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uczniowie uczestniczyli w ciekawych pokazach i warsztatach laboratoryjnych oraz specjalnie przygotowanych krótkich wykładach popularnonaukowych związanych z kierunkami studiów realizowanymi na Wydziale były to m.in.

o Roboty przemysłowe i mobilne, czyli zastosowania i trendy w nowoczesnej robotyce,

o Sterowniki PLC w systemach wizualizacji,

o Automatyzacja procesów przemysłowych

o Pojazdy typu HEV z napędem elektrycznym i zasobnikiem wodorowym

o Świat automatyki

o Prezentacji przygotowanej przez firmę PERCEPTUS

Wizyta była  okazją do zapoznania się z warunkami studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz z możliwością realizacji własnych zainteresowań technicznych.

            A.P i Z.K

Script logo