Podręczniki

Biblioteka szkolna wzbogaci swoje zbiory

 

Technika w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. zł w ramach programu wieloletniego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 - Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych  (12.000 zł to dotacja, pozostała kwota 3000 zł to wkład własny Powiatu Żagańskiego).

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie lektur szkolnych.  Podjęte zostaną również działania, które zgodnie z założeniem Programu mają promować i wspierać rozwój czytelnictwa oraz wzmocnić aktywność czytelniczą naszych  uczniów.

Script logo