Podręczniki

"RELPOL" W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH i LICEALNYCH ...

Dnia 13 kwietnia br zostały przeprowadzone zajęcia dla zawodu technik mechatronik przez pracowników firmy RELPOL S.A., która jest czołowym producentem z ponad 60-letnią tradycją i doświadczeniem w produkcji przekaźników elektromechanicznych.

Zaprezentowano rys historyczny oraz aktualny profil produkcji. Przedstawiciele firmy przedstawili możliwości zatrudnienia, rozwoju i awansu zawodowego dla absolwentów technikum mechatronicznego i mechanicznego. 

Prezentacja odbyła się w przyjaznej atmosferze i została przyjęta z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Spotkanie zostało zorganizowane przez p. A. Pisarczyk i p. Z. Kapińskiego

Script logo