Technikum teleinformatyczne

Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki. Oferta skierowana jest do uczniów:

-         zainteresowanych informatyką i komunikacją sieciową;

-         mających poczucie dyscypliny i odpowiedzialności;

-         ze zdolnością koncentracji i spostrzegawczości;

-         z wyobraźnią techniczną i konstrukcyjną;

-         gotowych do wykonywania trudnych prac;

-         o zamiłowaniu do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.

Absolwent tego kierunku projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe, montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne, dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego. Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego.

 

Zadania zawodowe

*       montowanie i uruchamianie zestaw ów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego,

*       diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego,

*       projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN,

*       budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN,

*       eksploatowanie rozległych sieci komputerowych,

*       instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego,

*       zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych,

*       montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych,

*       administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej,

*       diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teleinformatycznej,

*       weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań,

*       kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej,

*       prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych,

*       instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej,

*       organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

*       organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.

 

Przedmioty zawodowe:

-        elektrotechnika i elektronika,

-        technologia elementów teleinformatycznych,

-        komputerowe wspomaganie projektowania,

-        układy cyfrowe,

-        podstawy teleinformatyki,

-        przetwarzanie i obróbka sygnałów,

-        urządzenia techniki komputerowej,

-        pracownia elektroniczna,

-        pracownia elektryczna,

-        pracownia sieci teleinformatycznych,

-        język angielski dla informatyków.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony w:

-         przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,

-         firmach montujących i sprzedających komputery,

-         organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,

-         firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,

-         różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,

-         firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,

-         firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Script logo