Podręczniki

PROGRAM WSPÓŁPRACY DRINGENBERG POLSKA SP. Z O.O. z ZSTIL ...

PROGRAM WSPÓŁPRACY

DRINGENBERG POLSKA SP. Z O.O.
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W ŻAGANIU 

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczął się nowy program współpracy szkoły z firmą Dringenberg Polska SP. Z.O.O. w Żaganiu. Współpraca szkoły trwa od kilku lat. Szkoła zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie ze strony kierownictwa firmy przy organizacji procesu edukacyjnego, organizacji konkursów i olimpiad zawodowych.

Nowy rok szkolny to nowy projekt współpracy, to zaangażowanie uczniów klas technikum w proces planowania, projektowania i realizacji nowego produktu dla Dringenberg Polska SP. Z.O.O. w Żaganiu.

Cele projektu:

u  Zacieśnienie współpracy przedsiębiorstwa ze środowiskiem szkolnym

u  Cykliczność współpracy w ramach projektu

u  Adresaci:

System nauki 4-letni - przystąpienie do projektu uczniów klas 3 i 4

System nauki 5-letni - przystąpienie do projektu uczniów klas 4 i 5

  u  Celem projektu jest przygotowanie uczniów do dalszej nauki, rozpoczęcia studiów inżynierskich, mechanicznych, menadżerskich

u  Rozwój zainteresowań uczniów

u  Zapoznanie z zasadami pracy nad projektem, z istotą tworzenia projektów

u  Otwarcie na innowacyjne pomysły, rozwiązania

u  Zapoznanie się z zapotrzebowaniem rynku, z jego identyfikacją

u  Dokonanie weryfikacji zasadności stosowania danych technologii

We wrześniu 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków zarządu Dringenberg Polska z uczniami klas technikum ZSTiL w Żaganiu. Podczas spotkania dyrektor do spraw produkcji  i członek zarządu pan Maciej Reczuch oraz dyrektor szkoły pan Zbigniew Stebelski przedstawili uczniom założenia projektu. W trakcie  spotkania uczniowie klas technikum mechanicznego, technikum mechatronicznego i technikum reklamy zostali zainspirowani do pracy na projektem urządzenia do transportu wewnętrznego małogabarytowego.

Młodzież klas technikum podjęła wyzwanie i przystąpiła do projektu. Powstały projekty, które oceniła komisja składająca się z przedstawicieli Drningenberg Polska oraz  nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiL w Żaganiu.

W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się:

u  Roberto Miraglia

u  Karolina Pinkosz

u  Mikołaj Kwolek

u  Kinga Dziechciarz

u  Amelia Grzelak

u  Aleksandra Stelmach

u  Natalia Feduszczak

u  Katarzyna Koteluk

u  Paulina Sierpuć

u  Huber Chmiel

u  Grzegorz Marciniak

u  Kuba Marczenia

u  Paweł Rodenko

u  Jakub Żental

u  Krystian Pawlicki

W dniu 14 kwietnia 2023 roku w siedzibie Dringenberg Polska w Żaganiu odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie otrzymali nagrody, zwiedzili zakład, otrzymali  informacje o dalszych działaniach w projekcie. To jest nowa jakość współpracy szkoły z przedsiębiorcą,  uczniowie mają możliwość uczestniczenia w całym procesie produkcji nowego  produktu.  Dzięki  zaangażowaniu członków zarządu: pani Danuty Koleśnikow, pana Macieja Reczucha Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu daje możliwość praktyki zawodowej na poziomie, który jest nową jakością kształcenia zawodowego.  Uczniowie szkoły realnie kształtują proces produkcji w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, który należy do liderów w swojej branży na całym świecie.

Koordynatorem projektu w szkole jest pan wicedyrektor Arkadiusz Wołczek we współpracy z nauczycielami kształcenia zawodowego panem Zdzisławem Kapińskim i Januszem Kopciem.

 

 

 

Script logo