PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Wymagane dokumenty - kliknij tutaj

Rekrutacja » Wymagane dokumenty - kliknij tutaj

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 3. dwie fotografie,
 4. karta zdrowia
 5. posiadane dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia,
 6. w szczególnych przypadkach opinia lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno Psychologicznej.
 7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  UWAGA

  Punkt 7 dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do technikum mechanicznego, mechatronicznego i branżowej szkoły I stopnia - mechanik monter maszyn i urządzeń.

   

  Należy pobrać ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy i dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Facebook