PODRECZNIKI
bip

Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

25.09.2017 nr 24

26.09.2017 nr 1

27.09.2017 nr 28

28.09.2017 nr 13

29.09.2017 nr 9

Wyszukiwarka

Wymagane dokumenty - kliknij tutaj

Rekrutacja » Wymagane dokumenty - kliknij tutaj

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  3. dwie fotografie,
  4. karta zdrowia + orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia nauki zawodu
  5. w przypadku klas wielozawodowych zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową,
  6. posiadane dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia,
  7. w szczególnych przypadkach opinia lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno Psychologicznej.
Facebook