PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły tegorocznych maturzystów ZSTiL w Żaganiu ...

O szkole » Aktualności » Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły tegorocznych maturzystów ZSTiL w Żaganiu ...

2019-05-06 15:08

W poniedziałek 29 kwietnia 2019r. w Sali Familijnej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbyła się  uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły dla kończących Zespół Szkół Technicznych i Licealnych uczniów klas trzecich liceów  i czwartych techników. 

Zaproszonych gości, rodziców, grono pedagogiczne oraz tegorocznych abiturientów  powitali prowadzący akademię Marcela Mandziak z kl. III OM i Piotr Charęza z kl. I ME. Na początku uroczystości nastąpił ceremoniał przekazania Pocztu Sztandarowego Szkoły delegacji uczniów klas pierwszych. Następnie  dyrektor szkoły Zbigniew Stebelski podziękował i pogratulował tegorocznym maturzystom za wkład w życie szkoły, osiągane sukcesy naukowe, sportowe, rodzicom za współpracę i działania na rzecz szkoły, kadrze nauczycielskiej za profesjonalizm, rzetelną i pełną zaangażowania  pracę z wychowankami. Dyrektor szkoły życzył absolwentom zdanych egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sukcesów na studiach, w pracy zawodowej i życiu osobistym. W imieniu absolwentów głos zabrała Natalia Zięcik. Podziękowała w imieniu Wszystkich absolwentów za czas spędzony w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

Abiturienci, którzy wyróżnili się w nauce z rąk dyrektora Zbigniewa Stebelskiego i wychowawców otrzymali dyplomy i nagrody, a ich rodzice – listy gratulacyjne.  Wielu rodziców otrzymało listy z podziękowaniem za pracę na rzecz szkoły. Nagrody i podziękowania wręczyli również dyrektor Elżbieta Kowala uczniom reprezentującym szkołę w poczcie sztandarowym, uczniom  pracującym w szkolnej gazecie  Gazeton. Pani Aleksandra Gałązka wręczyła certyfikaty uczniom biorącym udział w projekcie Erasmus+. Na zakończenie uczennica klasy przygotowującej apel - Natalia Góralczyk z klasy III OM wręczyła abiturientom skromne upominki, na szczęście podczas egzaminów.

Życzenia pomyślnie zdanej matury i dostania się na wymarzone studia zakończyły uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów z ZSTiL w Żaganiu.

JR i AP

 

Facebook