PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Uczniowie ZSTiL w Żaganiu ukończyli kurs spawania metodą MAG ...

O szkole » Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim » Uczniowie ZSTiL w Żaganiu ukończyli kurs spawania metodą MAG ...

2018-01-08 14:31

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ukończyli kurs spawania metodą MAG, który trwał od 14.11.2017 r. Dziesięcioro uczniów klas Technikum Mechanicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu mechanik monter maszyn i urządzeń zdało egzamin w dniu 22 grudnia 2017r. Kurs prowadził Pan Kamil Bryłka. 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi  Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Facebook