PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Technikum organizacji reklamy

O szkole » Kierunki kształcenia » Technikum organizacji reklamy

Technikum organizacji reklamy

REKLAMA to "nowa jakość życia", a może nawet "życie ze smakiem". 
Musisz wiedzieć, że "doda Ci skrzydeł" i "zaspokoi pragnienie" wiedzy.
Prawie wszyscy znamy się na reklamie, ale "prawie robi wielką różnicę", dlatego "sięgnij gwiazd" i "wybierz to, co najlepsze". "Teraz twój ruch". "Tu jest twoje miejsce".

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część. Rynek reklamy w Polsce  znajduje się we fazie rozwoju. Firmy  zainteresowane są zatrudnianiem specjalistów zajmujących się organizacją reklamy. Praca w reklamie jest ciekawa, kreatywna i stawia ciągle nowe wyzwania.

 Głównym celem kształcenia w tym zawodzie   jest wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy
i umiejętności, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

Technik organizacji reklamy  to ciekawy posiadający dużą przyszłość zawód. Obecnie jest  niezmiernie popularnym zawodem na rynku pracy.

Specjalista od reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Zadania zawodowe:

-        pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,

-        określanie celów reklamowych oraz sposobów ich realizacji,

-        gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,

-        projektowanie oraz produkcja przekazu reklamowego odpowiednio do strategii marketingowej  i rodzaju mediów,

-        publikacje przekazu reklamowego w różnych typach mediów,

-        prowadzenie badań o charakterze reklamowym,

-        organizacja działalności promocyjnej i wystawiennicze,

-        zarządzanie budżetem reklamodawcy.

      Przedmioty zawodowe:

-        organizacja działalności reklamowej

-        działalność gospodarcza w reklamie

-        grafika reklamowa

-        podstawy technik informacyjnych

-        artystyczne podstawy reklamy

-        historyczno-artystyczne podstawy reklamy

-        język obcy zawodowy

Technicy organizacji reklamy mogą być zatrudniani na stanowiskach:

-        działach marketingu przedsiębiorstw jako: specjalista d/s marketingu, reklamy, kontaktów z prasą,

-        biurach ogłoszeń jako pracownik biura reklamy,

-        agencjach reklamowych jako: agent reklamowy, projektant grafiki, autor tekstów, pracownik działu kreatywnego  

-        studiach graficznych,

-         studiach produkcyjnych,

-        giełdach, targach, domach handlowych,

 

-        agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Facebook