PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Technikum mechatroniczne

O szkole » Kierunki kształcenia » Technikum mechatroniczne

Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej.

Skierowane do uczniów o szeroko pojętych zainteresowaniach technicznych.

Mechatronika to połączenie podstawowych nauk technicznych:

Þ    mechaniki,

Þ    elektroniki,

Þ    informatyki,

Þ    automatyki.

Ukierunkowana jest ona na projektowanie, konstrukcję, eksploatację oraz analizę złożonych urządzeń technicznych (samochody, komputery, roboty, zautomatyzowane układy napędowe, sprzęt audiowizualny: kamery wideo, aparaty cyfrowe, odtwarzacze, magnetowidy itd., lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe, aparatura medyczna, "inteligentny" sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki elektroniczne itp.).

Podczas zajęć uczniowie poznają: zasady programowania, budowę, działanie i sposoby sterowania różnymi urządzeniami. Uczą się wykorzystywać programy wspomagające projektowanie, konstruować sterowane komputerowo urządzenia mechatroniczne.

 

Zadania zawodowe:

*      przygotowywanie do montażu,

*      instalowanie, montowanie, demontowanie, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

*      dozorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych,

*      ocenianie ich stanu technicznego,

*      wykonywanie podstawowych napraw i regulacji,

*      instalowanie i użytkowanie oprogramowania niezbędnego do pracy tych

urządzeń i systemów,

*      prowadzenie dokumentacji technicznej.

 

Przedmioty zawodowe:

-        podstawy mechatroniki,

-        technologie i konstrukcje mechaniczne,

-        urządzenia i systemy mechatroniczne,

-        pracownia urządzeń mechatronicznych,

-        język obcy zawodowy,

-        zajęcia specjalizacyjne.

Większość zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych i specjalistycznych.

 

Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani na stanowiskach:

-         konstruktora,

-         technologa,

-         mistrza,

-         kierownika działu obsługi i napraw,

-         zaopatrzeniowca,

-         sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku,

-         operatora i programisty CNC,

-         diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku,

-         prowadzić własną działalność gospodarczą.

Facebook