PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Technikum mechaniczne

O szkole » Kierunki kształcenia » Technikum mechaniczne

Skierowane do uczniów o szeroko pojętych zainteresowaniach technicznych, takich jak: mechanika, budowa maszyn, montaż i naprawa maszyn i urządzeń, tworzenie i odczytywanie dokumentacji technicznej.

W cyklu nauczania odbywają się miesięczne praktyki w zakładach przemysłowych na stanowiskach podstawowego nadzoru produkcyjnego.

 

TECHNIK MECHANIK - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.

 

Zadania zawodowe:

 

*      świadczenie pomocy technicznej w związku z pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi maszyn, urządzeń i instalacji mechanicznych oraz badanie prototypów;

*      wykonywanie i przygotowywanie, na podstawie otrzymanych założeń, dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń i instalacji mechanicznych;

*      określanie, na podstawie otrzymanych dokumentacji, ilości i kosztu materiałów potrzebnych do wyprodukowania i zainstalowania odpowiednich maszyn i urządzeń oraz pracochłonności zadań;

*      wykorzystywanie wiedzy technicznej z zakresu technologii budowy maszyn i mechaniki do identyfikacji i rozwiązywania problemów powstałych w trakcie pracy;

*      koordynowanie i nadzorowanie pracy robotników zaangażowanych w suchym doku do czyszczenia, malowania i napraw statków;

*      wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;

*      nadzorowanie innych pracowników.

 

Przedmioty zawodowe:

-        podstawy konstrukcji maszyn,

-        technologia mechaniczna,

-        maszynoznawstwo,

-        układy sterowania i regulacji,

-        pracownia techniczna,

-        eksploatacja maszyn i urządzeń,

-        bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie,

-        zajęcia specjalizacyjne.

 

Technicy mechanicy mogą być zatrudniani:

-     w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług,

-     w przemyśle maszynowym,

-     budownictwie,

-     transporcie,

-     przemyśle samochodowym,

-     górnictwie.

Facebook