PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Technikum ekonomiczne

O szkole » Kierunki kształcenia » Technikum ekonomiczne

Skierowane do uczniów zainteresowanych ekonomią, rachunkowością i przedsiębiorczością. Profil przygotowuje absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowychw warunkach gospodarki rynkowej. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, np. dział marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz sekretariatach. Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej, zaś zasób posiadanej wiedzy ekonomicznej sugeruje, iż powinny to być studia o kierunku ekonomicznym.

 

    Zadania zawodowe:

*      stosowanie zasad rachunku ekonomicznego,

*      samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów,

*      prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem  i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów,

*      umiejętność sporządzania różnych pism i dokumentów finansowo-księgowych,

*      obsługiwanie współczesnych urządzeń techniki biurowej,

*      wykorzystanie w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania i jego funkcji, marketingu, systemu finansowania państwa oraz podmiotów gospodarczych, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych,

*      sporządzanie planów działalności gospodarczej,

*      opracowanie schematu struktury organizacyjnej małego podmiotu gospodarczego,

*      stosowanie i interpretowanie wskaźników ekonomicznych,

*      stosowanie zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy,

*      wykorzystanie nowoczesnych metod techniki w zasadach rachunkowości,

 

Przedmioty zawodowe:

-        podstawy ekonomii,

-        technika biurowa,

-        zasady rachunkowości,

-        marketing,

-        ekonomika przedsiębiorstw,

-        statystyka,

-        ekonomika przedsiębiorstw,

-        rachunkowość przedsiębiorstw,

-        elementy prawa,

-        technologia i towaroznawstwo,

-        kultura zawodu,

-        pracownia ekonomiczno-informacyjna,

-        specjalizacja ekonomiczna.

 

 

Posiadacz dyplomu może podjąć pracę jako:

-     ekonomista,

-     urzędnik podatkowy,

-     urzędnik ubezpieczeń społecznych,

-     sekretariat,

-     agent celny,

-     spedytor,

-     pośrednik pracy.

Facebook