PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Świętujemy Niepodległą na warsztatach szkolnych ...

O szkole » Aktualności » Świętujemy Niepodległą na warsztatach szkolnych ...

2018-11-08 19:16

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”. 

Będąc świadomym wagi tej rocznicy klasy I i II technikum mechatronicznego podjęły z własnej inicjatywy chęć uczczenia 100-lecia Niepodległości.

Klasy pod opieką wychowawców włączyły się w obchody przygotowując tablicę upamiętniającą wydarzenie oraz plakaty, które nadały patriotycznego charakteru warsztatom szkolnym. 

Celem powyższych działań jest:

•Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich. 

•Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej. 

•Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu. 

•Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.

•Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.

Facebook