PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra" 8.01.2018 ...

O szkole » Aktualności » Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra" 8.01.2018 ...

2018-01-11 13:23

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki oraz sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra społeczeństwa. Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków w dziele ogólnoludzkiego postępu. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich służy tworzeniu i rozwojowi idei społeczeństwa wiedzy i mądrości.

Dnia 8.01.2018 Jacek Dzieżyc, Filip Paszkiewicz, Szymon Dulas i Sebastian Żmijewski z klasy III technikum mechatronicznego rozwiązywali zadania sprawdzające ich wiedzę elektryczną.  II etap XX Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” odbył się w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu. Podczas zawodów uczniowie  przez 120 minut zmagali się z  5 zadaniami tekstowymi przygotowanymi przez Radę Naukową Olimpiady. 

Udział naszych uczniów w II etapie na szczeblu międzywojewódzkim jest już dużym sukcesem za który serdecznie gratulujemy.

A.P

 

Facebook