PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - w ZSTiL działa doradca zawodowy

O szkole » Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim » Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - w ZSTiL działa doradca zawodowy

2017-09-12 07:31

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” w  Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu  w wyborze kariery zawodowej działa doradca zawodowy Pani Anna Wójtowicz. Wspomaga uczniów w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej. Poprzez prowadzenie zajęć  grupowych i indywidualnych uczniowie odkrywają swój potencjał, umiejętności, wiedzę, zdolności czy osobowość. Efektem pracy doradcy zawodowego z uczniami, będą pewni siebie absolwenci odnoszący sukces na rynku pracy.

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi  Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Facebook