PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim ...

O szkole » Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim » Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim ...

2017-12-12 11:53

Nauczyciele Naszej Szkoły p. Agnieszka Pisarczyk i p. Z. Kapiński uczący teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w technikum mechatronicznym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” wzięli udział w tygodniowym szkoleniu z zakresu Siemens SIMATIC S7 – 1200 we Wrocławiu.

Nauczyciele zdobyli wiedzę na temat budowy, konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów automatyki opartej na sterowniku S7 – 1200 firmy Siemens. W trakcie szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu konfiguracji i parametryzacji sprzętu, środowiska TIA PORTAL oraz zasady programowania w STEP7 Basic, wykorzystania instrukcji binarnych i arytmetycznych, wykorzystania bloków FC, FB oraz bloków danych jak również paneli operatorskich HMI. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy zdobyli wiedzę praktyczną wykorzystując specjalnie do tego przystosowane modele dydaktyczne oparte o sterownik S7 – 1200. 

Sterownik S7 – 1200 Siemensa w przyszłym roku zostanie wprowadzony na wyposażenie pracowni w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” umożliwiając tym samym podniesienie jakości i poziomu nauczania  o najnowsze kierunki sterowania automatyzacji i wirtualizacji procesów produkcyjnych stosowanych obecnie w przemyśle. 

AP

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi  Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 

Facebook