PODRECZNIKI
bip

ERASMUS+ ZSTiL
Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

22.10.2018 nr 6

23.10.2018 nr 17

24.10.2018 nr 9

25.10.2018 nr 25

26.10.2018 nr 30

 

 

 

Wyszukiwarka

Liceum ogólnokształcące

O szkole » Kierunki kształcenia » Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące – jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania, w której naukę mogą kontynuować absolwenci gimnazjum.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjno-kadrowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla każdego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci liceów ogólnokształcących otrzymują:

-      świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego,

-      świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową.

 

Facebook