PODRECZNIKI
bip

Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

18.06.2018 nr 4

19.06.2018 nr 11

20.06.2018 nr 19

21.06.2018 nr 26

22.06.2018 nr 3

 

 

 

Wyszukiwarka

Kolejne działania w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim

O szkole » Aktualności » Kolejne działania w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim

2017-09-04 15:10

Nauczyciele Naszej Szkoły p. Jarosław Jasiński i p. Roman Czyżycki, uczący na warsztatach szkolnych przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” wzięli udział w tygodniowym stażu (28.08 – 01.09 2017) w prężnie rozwijającym się i nowoczesnym zakładzie pracy Dringenberg Polska Sp. z o.o. w Żaganiu.

W ramach stażu pogłębili swoją wiedzę w zakresie projektowania w systemach CAD, programowaniu maszyn CNC (wykrawarek, giętarek) oraz poznali i nadzorowali proces malowania proszkowego na nowoczesnej i skomputeryzowanej linii technologicznej malowania proszkowego.

Dodatkowa wiedza pozwoli na podniesienie i tak wysokiego poziomu nauczania w ZSTiL w Żaganiu. Nasi uczniowie ze względu na wysoki poziom wykształcenia i nabytą kreatywność nie mają problemów ze znalezieniem pracy i mile widziani są w zakładzie pracy Dringenberg Polska  Sp. z o.o. w Żaganiu.

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi  Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Facebook