PODRECZNIKI
bip

Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

5.02.2018 nr 12

6.02.2018 nr 7

7.02.2018 nr 2

8.02.2018 nr 24

9.02.2018 nr 1

 

 

Wyszukiwarka

Elektrotechnika AP

Dydaktyka » Elektrotechnika AP

 

"Wspomaganie ucznia w procesie uczenia się z przedmiotów zawodowych"

 

 

ZESTAWY ZADAŃ Z ELEKTROTECHNIKI

1. Wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice - przeliczenie jednostek miar wielkości fizycznych.

2. Obwód elektryczny - strzałkowanie obwodu elektrycznego. Określanie liczby oczek, węzłów oraz gałęzi w obwodzie elektrycznym.

3. Obliczanie wielkości elektrycznych z wykorzystaniem podstawowych praw elektrotechniki.

4. Zastosowanie podstawowych praw wykorzystywanych w obwodach DC. Obliczanie rezystancji rezystorów z parametrów konstrukcyjnych. Obliczanie rezystorów połączonych szeregowo i równolegle.

5. Stany pracy źródeł energii elektrycznej.

6. Kondensator w obwodzie DC – rozwiązywanie zadań.

7. Cewka w obwodzie DC. Zjawiska występujące w polu elektromagnetycznym.

8. Podstawowe wielkości charakteryzujące prąd sinusoidalny - rozwiązywanie zadań.

9. Elementy idealne w obwodzie AC - rozwiązywanie zadań.

10. Moce w obwodach AC.

Opracowała A.P.

Facebook