PODRECZNIKI
bip

Szczęśliwy numer

Szczęśliwy numerek:

11.12.2017 nr 24

12.12.2017 nr 5

13.12.2017 nr 15

14.12.2017 nr 21

15.12.2017 nr 28

 

 

Wyszukiwarka

Elektrotechnika AP

Dydaktyka » Elektrotechnika AP

 

"Wspomaganie ucznia w procesie uczenia się z przedmiotów zawodowych"

 

 

ZESTAWY ZADAŃ Z ELEKTROTECHNIKI

1. Wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice - przeliczenie jednostek miar wielkości fizycznych.

2. Obwód elektryczny - strzałkowanie obwodu elektrycznego. Określanie liczby oczek, węzłów oraz gałęzi w obwodzie elektrycznym.

3. Obliczanie wielkości elektrycznych z wykorzystaniem podstawowych praw elektrotechniki.

4. Zastosowanie podstawowych praw wykorzystywanych w obwodach DC. Obliczanie rezystancji rezystorów z parametrów konstrukcyjnych. Obliczanie rezystorów połączonych szeregowo i równolegle.

5. Stany pracy źródeł energii elektrycznej.

6. Kondensator w obwodzie DC – rozwiązywanie zadań.

7. Cewka w obwodzie DC. Zjawiska występujące w polu elektromagnetycznym.

8. Podstawowe wielkości charakteryzujące prąd sinusoidalny - rozwiązywanie zadań.

9. Elementy idealne w obwodzie AC - rozwiązywanie zadań.

10. Moce w obwodach AC.

Opracowała A.P.

  • icoZESTAW_3.pdf, Obliczanie wielkości elektrycznych z wykorzystaniem podstawowych praw elektrotechnik
  • icoZESTAW_4.pdf, Zastosowanie podstawowych praw wykorzystywanych w obwodach DC.
  • icoZESTAW_5.pdf, Stany pracy źródeł energii elektrycznej
Facebook