http://zstil.zagan.pl/71,oferta-edukacyjna-2014-15.html

Plan » Kierunki kształcenia

Technikum

Czteroletnie technikum - jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, którzy są zainteresowani uzyskaniem wykształcenia średniego oraz zdobyciem kwalifikacji zawodowych w określonym zawodzie. Okres nauczania obejmuje kształcenie ogólne w zakresie pod­sta­­wowym oraz kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie, w ramach którego uczeń odbywa praktykę zawodową.

Ukończenie czteroletniego technikum jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci technikum otrzymują:

-           świadectwo ukończenia czteroletniego technikum,

-           świadectwo dojrzałości - po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,

-           dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który w województwie lubuskim organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Absolwenci technikum mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową.

 

Rząd premiuje "kierunki zamawiane"

Wybierz taki zawód, który da Ci realne szanse podjęcia pracy i możliwość dalszego kształcenia na kierunkach inżynierskich dotowanych przez państwo.

Nasza szkoła daje doskonałą podbudowę do podjęcia studiów na kierunkach zamawianych:

-        mechatronika,

-        elektronika,

-        mechanika,

-        automatyka i robotyka.

Studenci tych kierunków otrzymują specjalne wysokie stypendia oraz mają możliwość skorzystania na pierwszym roku z darmowych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Jeżeli dokonasz właściwego wyboru zawodu – masz zagwarantowaną pracę!

 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego
Skip Navigation